Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Η ρύπανση του νερού
Προσπαθώντας να αγγίξουμε κάθε στοιχείο που αφορά στο νερό και στην παρουσία του στη ζωή μας και σε συνδυασμό με σχετικό μάθημα στη Μελέτη του Περιβάλλοντος, είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα τεράστιο πρόβλημα της εποχής μας, αυτό της ρύπανσης του νερού. Παρακολουθήσαμε σχετική παρουσίαση αλλά και βίντεο αναφορικά με τους παράγοντες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες που οδηγούν στη ρύπανση του νερού.

Ακολούθησε συζήτηση κατά την οποία προτείναμε πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος, προβληματιστήκαμε πάνω στον ρόλο που διαδραματίζουμε εμείς στη δημιουργία του προβλήματος αλλά και την επιθυμία μας να αναλάβουμε δράση για την ενημέρωση όλων σχετικά με το θέμα αυτό.

Δημιουργήσαμε ζωγραφιές σχετικά με το τεράστιο αυτό πρόβλημα, όπου κάθε παιδιί προσπάθησε να απεικονίσει μια μορφή της ρύπανσης του νερού και την επίδραση που έχει αυτή στο περιβάλλον αλλά και έναν εννοιλογικό χάρτη σχετικά με αυτό.

Σε συνδυασμό με το μάθημα της Γλώσσας που τα παιδιά δημιούργησαν τα δικά τους τεύχη εφημερίδας, κάποια από τις ομάδες ασχολήθηκε και με αυτό το θέμα παρουσιάζοντας τη δράση μας αυτή.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου